foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

                      Stravnéowl 158416 960 720

Strávníci (děti, žáci) jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou (od 1.9. do 31.8.)

 

Děti MŠ věková hranice do 6 let

přesnídávka 8,- Kč

oběd 22,- Kč

 svačina 7,- Kč

Děti MŠ věková hranice 7 let (odklad školní docházky)

přesnídávka 8,- Kč

oběd 24,- Kč

svačina 7,- Kč

děti 3-6 leté:

    celodenní stravování dětí 37,- / záloha 720,- Kč

    polodenní stravování dětí 30,- /záloha  600,- Kč

    dopolední stravování dětí  8,-  /záloha  180,- Kč

děti 7 leté :

   celodenní stravování dětí  39,- /záloha 720,- Kč

 

žáci věková hranice  7-10 let:    oběd  29,- / záloha 610,- Kč

žáci věková hranice  11-14 let: oběd  32,- / záloha 680,- Kč

 

dospělý, cizí strávník     60,- Kč

 

 

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2008 Sb., o školním stravování.

 

Pravidla pro platby obědů

- bezhotovostně trvalým příkazem k 20. v měsíci na následující měsíc

 č. účtu školní jídelny u České spořitelny: 19-1304624319/0800

(variabilní symbol – námi přidělené evidenční číslo strávníka)

              (od 20. 8. do 20. 5. daného roku zálohovou formou)

- hotově výjimečně, pouze v případě neprovedené bezhotovostní platby v určený den.

Pokud strávník nemá obědy v termínu uhrazené, bude odhlášen, dokud nezaplatí.

Případné přeplatky se vracejí po ukončení školního roku na číslo účtu strávníka.

Veškeré přeplatky, které vznikly do 30. 6. příslušného roku, musí být strávníkům nebo zákonným zástupcům strávníků vráceny nejpozději do 30.9., každého roku. Za vyplacení přeplatků ze stravného zodpovídá vedoucí školní jídelny.

 

 

 

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.