Základní škola a mateřská škola srdečně děkuje za sponzorský dar vlčickému "Spolku proti nudě", jmenovitě paní Janě Šourkové. Tento spolek věnoval našim dětem část peněz z výtěžku vstupného na "Bleší trh".  Tento dobrý skutek naší školu velmi potěšil. Sponzorský dar bude využit na dárky, které děti dostanou pod stromeček. gi