Nejstarší děti mateřské školy a žáci základní školy navštěvovali od poloviny2skates října do konce listopadu lekce bruslení. Na zimním stadionu v Trutnově strávili celkem 10 lekcí, na kterých se toho spoustu naučili. Někdo nazul brusle a stoupl na led poprvé, jiný naopak zdokonaloval svou jízdu. Na závěr tohoto kurzu děti dostaly ledové vysvědčení a nejrychlejší bruslaři byli oceněni diplomem.