foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

V neděli 27. listopadu 2016 nastal dlouho očekávaný den, kterým lidé v naší obci společně zahájili období adventu.

str

Je už tradicí, že se v tento den sejdou všichni lidé dobré vůle u Obecního úřadu, aby společně prožili tyto sváteční chvíle. Advent je čas, kdy se všichni alespoň malinko ztišíme a pozastavíme v našem rychlém životním tempu, které tato doba sebou přináší.Moc si vážíme toho, že naše základní a mateřská škola se stala už samozřejmou součástí tohoto svátečného dne.Na úvod nás všechny srdečně uvítala paní ředitelka Mgr. Věra Drapáková, která uvedla vystoupení dětí a zároveň popřála všem přítomným klidný a hezky prožitý adventní čas, uprostřed svých nejbližších.A pak už začalo samotné vystoupení, na kterém se podílely děti od těch nejmenších, až po ty starší. Jedna básnička střídala druhou, písničky se vesele i dojemně rozezvučely a v očích našich dětí se zračila radost a štěstí. Určitě můžeme všechny děti moc a moc pochválit za jejich snahu i za to, s jakou vervou nacvičovaly ve škole i ve školce, s cílem potěšit nás všechny, především však svoje rodiče.Po vystoupení jsme zvonili zvonečky a pan starosta nám postupně rozsvěcel Vánoční stromeček, od spodních větviček, až po ty úplně nejvyšší. Pak jsme se odměnili připraveným cukrovím, anebo horkou čokoládou, rodiče si mohli dopřát horkou medovinu. Moc jsme si tento podvečer užili a přejeme všem, aby tento čas strávili v poklidu a v pohodě, v duchu závěrečných slov dramatizace o kouzelných botách:

„Kdo má boty pokoje, ten dokáže rozdávat pokoj a radost po celý rok.“

Srdečně děkujeme panu starostovi  Milanovi Pecenovi za přípravu aparatury a ozvučení našeho vystoupení. Dále velmi děkujeme paní Hance Beneševé za doprovod na klávesy a panu Bořkovi Trávníčkovi za doprovod na příčnou flétnu. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci i na dalších akcích. 

CIMG9186

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.