31a78b86fc8d045e1359c1345829b7ce

Ve středu 28. 6.  2017 se uskuteční pasování předškoláků na školáky a absolventů naší školy.

Slavností ukončení předškolní docházky začne v 9:30 na zahradě mateřské školy.

Budoucí školáci si mohou přinést na tento důležitý den nový školní batoh. J

62d37505104541c36c84185a32ccffdc