foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Po celý školní rok jsme se seznamovali s naší Zemí a jejími světadíly.

b0924f888d3cb1a36eb2ff294c058830V celoročním školním projektu „Zeměkoule a její obyvatelé“, jsme se naučili, na které světadíly se naše planeta člení a jak se na nich žije. Začali jsme světadílem, na kterém žijeme my, tedy Evropou a postupně jsme procestovali všechny ostatní světadíly.

Nabývali jsme pořád víc a víc informací o tom, jak to na jednotlivých světadílech vypadá, jaké je tam podnebí, hory, řeky, ale i obecné podmínky k životu lidí. Zajímalo nás, jak žijí děti v Austrálii, Americe, Asii a jestli to mají snadnější nebo těžší než my. Poznali jsme díky tomuto projektu spoustu památek po celém světě, hodně podivuhodných staveb, dozvěděli jsme se, co jedí Japonci, čím je vyhlášená libanonská kuchyně, nebo jak tráví volný čas děti v chudých afrických zemích. Velkou pomocí nám bylo promítání prezentací na interaktivní tabuli, díky čemu jsme se mohli tzv. přenést do cizokrajných zemí a představit si, jaké by to bylo, kdybychom se narodili třeba v Číně, Indii nebo Kanadě. Asi největší úspěch měla prezentace „Socha svobody“, protože jsme se mohli dostat i dovnitř sochy a vidět ji pěkně zblízka. Rovněž Afrika s jejími národními parky a divokými zvířaty byla pro nás lákavá.

Projekt jsme uzavřeli kvízem, abychom si ověřili, co jsme si zapamatovali. Na památku jsme si vyrobili postavy v životní velikosti: Eskymáka, Černocha, Japonce a Indiána.

Teď víme, že i když pocházíme z různých světadílů, všude žijí lidé stejní jako my, všichni si přejí žít pěkně a spokojeně. Poznali jsme, že ani barva pleti, ani místo kde jsme se narodili, nás lidi nerozděluje.  Ba naopak, že se můžeme jeden od druhého hodně naučit.

Nakonec jen malé postesknutí: Jak to, že mají děti v Řecku tři měsíce prázdniny???Ach jo...

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.