foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Již uplynula první polovina školních měsíců a žáci se ve čtvrtek 31. 1. 2019 dočkali vysvědčení. Tento den byl na naší škole zvláštní.

Hned ráno se všichni sešli ve družině, slavnostně oblečení a učesaní. Pověděli jsme si, proč jsme se tak hezky oblékli a upravili, něco o základech slušného chování, tedy etiketě. Jak bychom se měli chovat sami k sobě, k dospělým a v různých situacích.

Potom jsme si zkusili „zkoušku ze všech předmětů“ za celý půlrok - nanečisto. Děti plnily úkoly na stanovištích z češtiny a matematiky, prvouky či hudební výchovy. Poznat stromy, spočítat příklady či zazpívat a zatancovat nebyl pro nikoho problém a všichni to zvládli hravě. Po absolvování této zkoušky již nastal ten dlouho očekávaný okamžik a došlo na rozdávání samotného skutečného vysvědčení. Všichni byli spokojení, měli radost. Někteří zkusí trochu přidat a zlepšit se, jiní se budou snažit tak, aby známky zůstaly stejné. Každopádně všichni žáci mají za sebou kus pořádné práce, ukázali obrovskou snahu a píli.

Přejeme vlčickým studentům stejnou chuť do práce i v následujícím půlroce, ať se jim ve škole líbí a mají spoustu kamarádů a ať je to ve škole baví.

P1310122

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.