foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

IMG 20190603 100436IMG 20190603 104754

V pondělí 3. 6. 2019 se vydala naše Vlčátka na Českou lesnickou akademii v Trutnově. Studenti si pro naše nejmenší děti připravili program, který přibližuje dětem informace o lesním ekosystému. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověka s lesem, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata a pochopit význam a funkci lesa pro člověka. Hned na začátku Vlčátka přivítal pan RNDr. Petr Kejklíček, zástupce ředitele školy. Seznámil děti s tím, co se zde na  škole studenti učí a co děti během exkurze čeká. Trubači zatroubili na lesnice famfáru ,,Vítáme Vás“. Poté se Vlčátka vydala do voliér s dravci. Student, který se zde věnuje sokolnictví, dětem představil, v čem tento obor spočívá a co vše obnáší. Vysvětlil, které dravce můžeme u nás ve volné přírodě vidět. Kdo byl odvážný, mohl si za odměnu pohladit jestřába, kterého držel na ruce. Poté naše kroky směřovaly ke včelínu, kde nás přivítal pan Ing. Aleš Škoda. Pan učitel dětem ukázal včelí plásty se včelkami. Vysvětlil, jak to v úlu funguje a ukázal dětem, jak se rozlišuje trubec od dělnice. Děti byly statečné a trubce si vzaly i do ruky. Kdo chtěl, mohl si namočit prstík do medu v plástech a jen málokdo odolal. Dokonce si některá Vlčátka vyzkoušela i včelařskou kuklu. Poté následovala prohlídka domečku, kde se med zpracovává. Na dalším stanovišti na děti čekala studentka věnující se myslivecké kynologii. Se svou fenkou německého krátkosrstého ohaře dětem přiblížila, jak vypadá výcvik loveckého psa a co se vše pejsek musí naučit, aby mohl být správným společníkem při lovu. Roztomilou Chelsy si všichni samozřejmě museli pohladit. Pak na děti čekala ,,těžba lesa“. Každý si vyzkoušel těžařskou helmu a maketu motorové pily. Prostřednictvím didaktické hry se Vlčátka dozvěděla, jak se pěstuje les, které stromy z porostu musí těžař pokácet a které musí naopak zanechat. Na posledním stanovišti děti čekalo lákavé vábení jelenů. Všichni se dozvěděli, k čemu vábení jelenů slouží a kdy se využívá. Poté si děti poslechly ukázku mladého hledajícího jelena, jelena stojícího u laní a starého hledajícího jelena. Na závěr na nás čekalo vytoužené opékání buřtů. Za pomoci studentů 1. ročníku si každý opekl buřtíka, který byl příjemným zakončením exkurze. Tímto srdečně děkujeme ČLA Trutnov za tuto krásnou akci. Poděkování patří i studentům, kteří nás celým programem provázeli.

IMG 20190603 103140IMG 20190603 111728

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.