foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

 

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Vlčice

Řád školní jídelny

Č.j.:

Účinnost od: 1.9.2015

Spisový znak:

Skartační znak:

Vypracoval   :                           Mgr. Věra Drapáková

Změny:

 

1. Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10.45 do 13.00 hodin.

3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně.

4. Dozírající pracovníci

▪         vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a    kulturních stravovacích návyků

▪         sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled množství soli a koření,…). V případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy

▪         sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu

▪         sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.

▪         zamezují vstupu rodičů do jídelny

▪         sledují dodržování jídelníčku

▪         sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,

▪         regulují osvětlení a větrání

▪         sledují odevzdávání nádobí strávníky

 

5.  Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěným jídlem.

 

6. Ředitelka školy vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.

 

7. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období jednoho týdne předem.

 

8. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudinky, apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány v miskách.

 

Ve Vlčicích dne 1.9.2015

                                                                       Mgr. Věra Drapáková, ředitelka školy

 

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.