foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Ve středu 3. června jsme se vydali hledat poklad. Byli jsme přesvědčeni, že poklad bude ukrytý na školní zahradě. Celý týden jsme získávali nové dovednosti, které jsme na cestě za pokladem zúročili. Naučili jsme se orientovat v mapách, pracovat s buzolou a základy první pomoci. Během zkráceného výcviku, který byl zapříčiněn nepříznivým počasím, jsme získávali nové a nové indicie, které nám postupně odhalovaly, kde poklad nalezneme. Byli jsme rozděleni do červeného a modrého týmu. Ve středu odpoledne jsme dali dohromady kousky map, aby nám vznikla jedna velká mapa, díky které jsme zjistili, že se máme vydat na ,,HORNÍ VLČICE“. Vzorně jsme si nasadili roušky a vydali se na cestu. Před vstupem na modrou turistickou stezku jsme nalezli dopis, ve kterém byly napsány instrukce, jak máme postupovat dále. Cestou jsme prošli pohádkovým lesem, ve kterém bylo mnoho pohádkových bytostí, přešli jsme jezero draků díky základům první pomoci a nakonec jsme v altánku nad Hrádečkem zjistili, že náš poklad je skrytý na Břecštejně! Když jsme dorazili na Břecštejn, dostali jsme poslední indicii – náš poklad je ukrytý jihovýchodním směrem! Pomocí buzoly jsme určili směr a vydali jsme se prozkoumávat podhradí. Díky všímavé Anežce byl poklad objeven a všichni jsme si pochutnali na zasloužené odměně. Tento výlet, který nám vynahradil dětský den, jsme si opravdu užili!

 

uvodni

uvod2

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.