foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

ZÁŘÍ

Tradiční slavnostní zahájení školního roku za účasti MŠ a starosty obce

Tematické vyučování na téma školní řád

Třídní schůzky

Bruslení

Sněženka – pozvání na představení

Zahájení celoročního projektu ,, Otvírejme vrátka pro zvířátka“

 

ŘÍJEN

Podzimní výzdoba školy

Ekologie a třídění papíru – sběr

Příprava vystoupení k vítání občánků (ZŠ a MŠ)

Zdobení dýní

Vystoupení dravci

Bruslení

 

LISTOPAD

Příprava vánočního vystoupení

Den otevřených dveří – pátek plný tvoření

Vítání občánků

Bruslení

 

PROSINEC

Čert ve škole

Vánoční divadlo (ZŠ a MŠ)

Vánoční vystoupení – první adventní neděle (ZŠ a MŠ)

Vánoční nadílka u stromečku, vánoční pečení, zvyky (ZŠ a MŠ)

Zdobení perníčků

 

LEDEN

Bruslení

Vítání občánků

Kouzelník Reno (ZŠ a MŠ)

Hodina pro budoucí prvňáčky

Tříkrálová sbírka

 

ÚNOR

Nácvik zpěvu a recitace

Karneval – Zvířata (ZŠ a MŠ)

Bruslení

 

BŘEZEN

Oslava Měsíce knihy – návštěva městské knihovny v Trutnově a prohlídka města, psího útulku

Divadlo

Noc s Andersenem

 

DUBEN

Oslava dne Země – sběrová akce, úklid obce (ZŠ a MŠ)

Měsíc bezpečnosti – dopravní značky

Příprava dárků a nácvik besídky pro maminky (ZŠ a MŠ)

Plavecký výcvik (ZŠ a MŠ)

Návštěva lesnické školy v Trutnově

Zápis do 1.tříd

Velikonoce

 

KVĚTEN

Plavecký kurz (ZŠ a MŠ)

Besídka pro maminky (ZŠ a MŠ)

Školní výlet

 

ČERVEN

Den dětí – policie

Plavecký kurz

Podkrkonošská Sněženka

Slavnostní vyřazení žáků 5.tříd

Pasování předškoláků na školáky (ZŠ a MŠ)

Poslední rodičovská schůzka a opékání na školní zahradě (ZŠ a MŠ)

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.