foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Plán akcí 2021 – 2022

ZÁŘÍ

 

 • Tradiční slavnostní zahájení školního roku na školní zahradě I s paní Trávníčkovou z obecního úřadu
 • Tematické vyučování na téma školní řád
 • Třídní schůzky, prezentace odborníka
 • Sněženka – příprava
 • Zahájení bruslení

ŠD

 • Seznámení se s novým prostředím ŠD, poučení o bezpečnosti, seznámení se s novými spolužáky, adaptace
 • Seznámení s pravidly, řádem a systémem hodnocení
 • Podzim

 • Adaptace nových dětí
 • Sběr plodů a suchého pečiva pro zimní příkrm zvěře
 • Keramika- Šablony
 • Jablíčkový den
 • Bramborový den
 • Tvoření s rodiči
 • Třídní schůzka
 • Bruslení

ŘÍJEN

 

 • Podzimní výzdoba školy
 • Sněženka - setkání
 • Bruslení
 • Zdobení dýní
 • Příprava na vystoupení u vánočního stromečku

ŠD

 • Vycházky do přírody a pozorování změn v přírodě, sběr a výroba z přírodnin
 • Týden ekologie, třídíme odpad
 • hra v přírodě Podzimáček
 • Příprava vánočního vystoupení
 • Den vzniku samostatného Československa
 • Hallowen, výroba a vaření z dýní

 • Vydlabávání dýní
 • Oranžový den
 • Drakiáda
 • Bruslení
 • Rybolov
 • Tvoření

LISTOPAD

 

 • Příprava vánočního vystoupení, rozsvícení vánočního stromečku
 • Bruslení
 • První adventní needle – ADVENT

ŠD

 • Příprava vánočního vystoupení, rozsvícení vánočního stromu
 • Příprava dne otevřených dveří – výroba a představení
 • Ekologické vyrábění
 • Herbář
 • Bramborový týden
 • Pouštění draků

 • Nácvik na vystoupení - Rozsvícení vánočního stromu
 • Nácvik na vánoční besídku
 • Dopis Ježíškovi
 • Šablony- Dvůr králové nad Labem
 • Bruslení
 • Tvoření

PROSINEC

 

 • Čert ve škole
 • Vánoční nadílka u stromečku, vánoční pečení, zvyky
 • Zdobení perníčků
 • Den otevřených dveří
 • Bruslení

ŠD

 • Vánoce ve družině
 • Zimní přehlídka ve družině
 • Cukroví

 • Návštěva Mikuláše, čerta a anděla
 • Pečení vánočního cukroví
 • Vánoční besídka
 • Vánoční den v MŠ
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Bruslení
 • Tvoření

LEDEN

 

 • Divadlo
 • Dílnička pro předškoláky
 • Tříkrálová sbírka

ŠD

 • Tříkrálová sbírka
 • Stavby ze sněhu – iglú
 • Pozorování zimní krajiny, vycházky
 • Zdraví a nemoci
 • Dílničky pro předškoláky
 • Výtvarné techniky

 • Dílničky pro předškoláky
 • Modrý den
 • Zimní radovánky
 • Tvoření

ÚNOR

 

 • Nácvik zpěvu a recitace
 • Dílnička pro předškoláky
 • Karneval

ŠD

 • Bruslení, bobování
 • Puzzliáda
 • Nácvik zpěvu a recitace + soutěže
 • Karneval, masopust
 • Valentýn
 • Dílničky pro předškoláky

 • Karneval
 • Červený den
 • Dílničky pro předškoláky
 • Tvoření

BŘEZEN

 

 • Měsíc knihy-návštěva knihovny
 • Hodina pro budoucí prvňáky
 • Noc s Andersenem
 • Příprava na Svátek matek

ŠD

 • Noc s Andersenem
 • Jaro
 • Nácvik ke dni matek
 • Vycházky a pozorování jarní přírody

 • Pohádkový týden
  • Žlutý den
  • Vítání jara (výroba Morany)
  • Velikonoční dílničky
  • Návštěva předškoláků
  • Tvoření

DUBEN

 

 • Oslava dne Země – sběr, úklid obce
 • Měsíc bezpečnosti
 • Příprava dárků a nácvik besídky pro maminky
 • Plavecký výcvik
 • Zápis do 1. tříd
 • Vítání občánků

ŠD

 • Jaro na zahradě
 • Den Země
 • Čarodějnice
 • Doprava a bezpečnost
 • Velikonoce

 • Čarodějnický rej
 • Plavecký kurz
 • Nácvik besídky pro maminky
 • Oslava dne Země
 • Zápis do ZŠ
 • Den bezpečnosti- Policie
 • Tvoření

KVĚTEN

 

 • Plavecký kurz
 • Besídka pro maminky
 • Školní výlet-exkurze

ŠD

 • Vystoupení pro maminky, Den matek
 • Šipkovaná

 • Besídka pro maminky
 • Plavecký kurz
 • Zápis do MŠ
 • Školní výlet
 • Sportovní den
 • Tvoření

ČERVEN

 

 • Den dětí
 • Plavecký kurz
 • Podkrkonošská Sněženka
 • Slavnostní vyřazení žáků 5.tříd
 • Pasování předškoláků na školáky
 • Poslední rodičovská schůzka a opékání na školní zahradě

ŠD

 • Den dětí
 • Den otců
 • Opékání + vystoupení a spaní ve škole
 • Poučení o bezpečnosti

 • Den dětí
 • Plavecký kurz
 • Pasování předškoláků
 • Den otců
 • Zahradní slavnost pro rodiče
 • Třídní schůzka

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.