foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Vážení rodiče,

na základě dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 vás chceme informovat, že:

-        v budově školy je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku

-        žáci 3. až 5. ročníku se dál vzdělávají distančním způsobem

-        prezenční výuka probíhá v homogenní skupině

-        žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

-        je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

-        žákům bude zařazován pobyt na čerstvém vzduchu

-        o přestávkách a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny dojde k pravidelnému větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut

-        provoz školní jídelny je za přísných hygienických podmínek zajištěn

-        školní družina je plně v provozu

O realizaci dalších opatření a vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Odkaz na dokument:
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

                                                                      

16. 11. 2020                                                                          Mgr. Věra Drapáková
                                                                                                   ředitelka školy

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.