foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

— Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá

ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu

škol a školských zařízení).

— Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10

osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle

manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

— Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 byla prodloužena účinnost

usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno

určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných

profesí.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.