Vánoční den u Vlčátek

thumbnail

Tématu Advent a Vánoce jsme se společně věnovali už v předešlých týdnech. Děti se seznamovaly s tradicemi Vánoc v různých zemích, ale především u nás, v naší zemi. Obeznámily se s vánočními symboly, které pak vyhledávaly při různých hrách. Plnily grafomotorické úkoly s tématem Vánoc. Modelovaly a stavěly stromečky ze stavebnic. Tvořily vánoční přáníčka pro své blízké, vytvořily a za pomoci p. kuchařky upekly perníčky a linecké cukroví. Společnými silami ozdobily vánoční stromeček, učily se básničky a koledy …

V předsváteční den, pátek 18. 12. se nesla celá mateřská škola ve vánočním duchu. Slavnostně oblečené děti přicházely do vyzdobené školky s očekáváním, co se v tento den všechno stane.

Vše začalo ochutnávkou cukroví. Děti se svými vlastnoručně vyrobenými a nazdobenými kousky navzájem chlubily (samozřejmě za pomoci maminčiných ručiček). Po sladké svačince nás čekal nácvik vánoční besídky, při které nemohli být díky pandemii koronaviru přítomni naše maminky a tatínkové. O to více se děti snažily a během natáčení podaly nadlidské výkony. Zarecitovaly pár básniček, zazpívaly písničku Stojí vrba košatá a koledu Rolničky, zatancovaly Ptačí tanec a svá tělíčka protáhly za pomoci písničky Kuli kuli kulička.

A začalo nadělování … zástupci obecního úřadu rozzářili dětem oči krásnými plyšovými zvířátky a balíčky se sladkostmi, za což velice děkujeme. Děti jim opětovaly poděkování vánoční koledou.

No a pak už děti nedočkavě čekaly na zazvonění zvonečku, jestli do ,,školky“ přijde Ježíšek. Cilililink, cilililink, ozvalo se … po zazvonění vstoupily děti do světýlky rozzářené třídy. Nevěřily svým vlastním očím. Ježíšek zanechal na zemi stopy svých bot, které vedly k oknu. Kromě stop nám tu zanechal i dopis, ve kterém dětem psal o tom, že přinesl dárečky hodným dětem a aby si je děti navzájem půjčovaly a vážily si jich. Na oplátku je Ježíšek poprosil, aby si na něho na Štědrý den děti vzpomněly a po první hvězdičce mu poslaly tu nejsladší pusinku.

Z dárků, které děti dostaly, bylo nadšení veliké, převeliké. Za mnohé z nich neděkujeme jen Ježíškovi, ale také rodičům. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Potom si děti s krásnou nespoutaností a radostí vybraly hračku, která je oslovila, hrály si a hrály … např. s kočárkem pro panenky, se stolním fotbalem, s kinetickým pískem, se zvířátky, s magnetickou stavebnicí, s oblečky pro panenky, s Albi tužkou … a pak nás už jen čekala slavnostní tabule u nazdobeného stromečku. Kéž je všude tolik radosti, nespoutanosti a záře jako v dětských očích.