foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Letošní zahájení nového školního roku proběhlo v prostorách školní zahrady. Paní ředitelka Hana Benešová přivítala všechny přítomné a sdělila jim potřebné informace o chodu školy. Poté se veškerá pozornost obrátila na naše nové prvňáčky. Do naší školy jsme přivítali celkem sedm žáků 1. ročníku. Pro tyto žáky byl připraven dáreček od obce, který žákům předala paní Trávníčková. Paní ředitelka všem popřála hodně úspěchů a poté již žáci vykročili pravou nohou do školního roku 2021/2022. 

11

I letos se s našimi žáky (a předškoláky) vydáme na trutnovský zimní stadion. Termíny bruslení a bližší informace naleznete v souboru níže. 

 

Bruslení 2021

Naše škola se rozhodla pro účely preventivního screeningového testování i nadále využívat antigenní testy. Testování žáků proběhne celkem třikrát – 1., (prvňáčci budou otestováni až 2.), 6. a 9. září. Preventivní screeningové testování se netýká dětí, u nichž dosud nevypršela ochranná lhůta 180 dní od řádně diagnostikovaného a ukončeného onemocnění COVID-19. Informace o případném dalším testování nařídí příslušná KHS.

 

V případě, že žák screeningové testování odmítne, bude muset (dle nařízení MZ) do ukončení screeningového testování – tj. do 10. 9. – nosit roušku po celou dobu vyučování, nebude smět zpívat, cvičit a pro konzumaci potravin mu bude vyčleněno oddělené místo.

 

1. 9. budou žáci 2.-5. tříd testováni v prostorách školní tělocvičny. Pokud s žákem nepřijde rodič, prosíme o vyplnění 2 protokolů (Protokol o provedení preventivního testu a Čestné prohlášení), které jsou ke stažení níže. Tyto protokoly musí žák donést na testování. Pokud žáka do školy rodič doprovodí, může oba dokumenty vyplnit až ve škole.

 

1. 9. do školy mohou přijít rodiče a další příbuzní žáků pod podmínkou zakrytých dýchacích cest.

Protokol o provedení testu

 

Čestné prohlášení

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.