foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

IMG 20201124 105929

 

V rámci šablon EU k nám do mateřské školy zavítal pan Figera st. s panem Pelantem st., který zastává pozici preventisty ve SDH Vlčice.

Páni hasiči nás nenavštívili jen tak. Vánoce se kvapem blíží, a proto si pro nás připravili besedu o prevenci před požárem, který může nastat o vánočních svátcích.

Pan Figera zahájil besedu povídáním o tom, kdo všechno může být hasičem, kde máme nejbližší hasičskou zbrojnici, jak se svolávají hasiči, když vypukne požár. Poté jsme se dozvěděli, jaké další činnosti hasiči vykonávají. Například odstraňují včelí úly, zachraňují zvířátka, pomáhají při dopravních nehodách.

Dále na nás čekala ukázka hasičské výzbroje. Vyzkoušeli jsme si hasičskou helmu s baterkou, potěžkali jsme si hasičskou sekyru, ozkoušeli hasičské rukavice, do kterých musíme ještě povyrůst J, poznali jsme hasičské trysky a hadice. Právě s hasičskými tryskami na nás čekal běh přes překážku.

Po „závodu“proběhla praktická ukázka požáru, který může nastat právě při Vánocích z prskavky nebo také z rozsvícené svíčky u stromečku. Ale to nebylo všechno. Větší požáry v tělocvičně nešly uskutečnit a tak naše kroky mířily ven. Tam už byl připraven plech s novinami, který pan Pelant zapálil a po chvíli do ohně přilil olej, abychom viděli, jak může vzniknout požár při smažení řízků. Naštěstí byl na blízku práškový hasičský přístroj a tak žádné škody nevznikly.

Při hasičské besedě jsme byli obdarováni sladkostmi a diplomem.

                Projektový den s hasiči byl pro nás velkým zážitkem a odnášíme si ponaučení o tom, na co o Vánocích dávat pozor.

                Srdečně děkujeme za organizaci besedy panu Figerovi a panu Pelantovi. Poděkování patří také SDH Vlčice, kteří věnovali dobroty pro naše mlsné jazýčky.

Budeme se těšit na další spolupráci.

Vážení rodiče,

na základě dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020 vás chceme informovat, že:

-       v budově školy je povolena osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku

-       povinná prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách

-       žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

-       je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

-       žákům bude zařazován pobyt na čerstvém vzduchu

-       o přestávkách a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny dojde k pravidelnému větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut

-       provoz školní jídelny je za přísných hygienických podmínek zajištěn

-       školní družina je v provozu pro dvě homogenní skupiny

O realizaci dalších opatření a vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Odkaz na dokument:
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

                                                          

23. 11. 2020                                                           Mgr. Věra Drapáková
                                                                                    ředitelka školy

Vážení rodiče,

na základě dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 vás chceme informovat, že:

-        v budově školy je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku

-        žáci 3. až 5. ročníku se dál vzdělávají distančním způsobem

-        prezenční výuka probíhá v homogenní skupině

-        žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

-        je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

-        žákům bude zařazován pobyt na čerstvém vzduchu

-        o přestávkách a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny dojde k pravidelnému větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut

-        provoz školní jídelny je za přísných hygienických podmínek zajištěn

-        školní družina je plně v provozu

O realizaci dalších opatření a vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Odkaz na dokument:
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

                                                                      

16. 11. 2020                                                                          Mgr. Věra Drapáková
                                                                                                   ředitelka školy

Soutěž ,,O nejpovedenějšího skřítka Podzimníčka''

IMG 20201023 151255

S příchodem podzimních dní se v přírodě objevuje tajemný skřítek Podzimníček, který má za úkol dohlédnout především na to, aby se příroda pořádně připravila na nadcházející podzimní měsíce. Nikdo ho ale nikdy neviděl, takže ani nikdo neví, jak přesně vypadá. Proto jsme v jednom z říjnových týdnů vyhlásily pro děti a jejich rodiče soutěž ,, O nejpovedenějšího skřítka Podzimníčka''. Podmínkou soutěže byla výroba skřítka z přírodního materiálu. Do soutěže se zapojilo 13 dětí se svými maminkami a tatínky. Z těch všech podzimních sošek nešlo vybrat toho NEJ, protože každý výrobek byl něčím krásný a originální.

Poděkování patří všem rodičům, kteří si udělali čas a se svými ratolestmi vyráběli a tvořili. A to bylo snad na této soutěži nejkrásnější – udělat si čas pro svoje děti.

Skřítky Podzimníčky můžete vidět v botárně, kde budou ještě chvíli vystaveny a nebo se podívejte do fotogalerie.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi!

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.