foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

 

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Od 1. dubna do 23. dubna 2021 v době od 11.00 do 12.00 v budově Základní školy Vlčice bez přítomnosti dítěte.

 

Přineste s sebou doklad o narození zapisovaného dítěte, vyplněnou přihlášku k zápisu (vyplněnou žádost o odklad s potvrzením lékaře a PPP nebo SPC) a občanský průkaz.

Rodiče mají možnost nahlédnout do spisu 26. 4. 2021 od 15:00 do 16:00 v budově Základní školy J. A. Komenského Vlčice.

 

          Mgr. Věra Drapáková

 

plakat k zapisu 2 1

Vážení rodiče,

chceme vám oznámit důležitou skutečnost týkající se chodu naší školy. Starosta obce nevyjádřil spokojenost s prací ředitelky školy a vyhlásil konkurs na obsazení jejího pracovního místa. Není to po 6 letech dle zákona nutné, ale je to možné. Dá se předpokládat, že bude od příštího školního roku následovat řada změn.

               Kolektiv Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Vlčice

 

149153897 810168272900446 2191612551429429812 n

Vážení rodiče.

na základě složité epidemiologické situace a pokračující karanténě některých pracovnic, bude omezený provoz mateřské školy od 6.30 do 15.00. 

Žádáme Vás o dodržování přísných hygienických pravidel (rouška, použití dezinfekce při vstupu, zdržovat se  v šatně po dobu nezbytně nutnou).

Při sebemenších zdravotních problémech nedávejte dítě do kolektivu, obraťte se na dětskou lékařku.

Sledujte aktuální informace na školním webu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

                                                      Mgr. Věra Drapáková

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.