foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Ve středu 18. 12. 2018 se Vlčata byla podívat na jesličky s Ježíškem. Betlém s postavami v životní velikosti vyřezal a sestavil pan MUDr. Václav Beneš pro potěchu dětí, občanů Vlčic a všech, kteří si chtějí připomenout, proč slavíme Vánoce. Tento Betlém je přistaven v remízku za domem rodiny Benešových a v noci je osvícen tak, že je vidět i z cesty. Po novém roce bude k Betlému přistavěn ještě krmelec, kam mohou lidé nosit něco k snědku pro zvěř, která v zimě nemá dostatek potravy. Děkujeme za krásné zpestření!

48387509 587241545045869 2521874499788341248 n

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Vlčice srdečně děkuje Obecnímu úřadu Vlčice za věnování balíčků se sladkostmi a omalovánkami. Vlčata i Vlčátka byla ve čtvrtek 20. 12. 2018 navštívit OÚ a předat přáníčka panu starostovi a paní Trávníčkové. Děti u stromečku společně zazpívaly koledu a poté jim byly předány paní Trávníčkovou dárkové balíčky. Srdečně děkujeme!

49124902 503618680044581 102270146344648704 n

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se od 16.15 konala Vánoční besídka v herně MŠ.48257106 839669316374837 3715233460789444608 n

Děti se svého vánočního vystoupení nemohly dočkat a i herna byla plná diváků. Děti zarecitovaly pásmo básní, zazpívaly několik tradičních koled, zatančily pár tanečků a nechyběl ani doprovod na rytmické nástroje. Po skončení vystoupení děti předaly rodičům a také paní ředitelce dárek a přáníčko, které samy vyrobily. Tím ale celá akce nekončila. Všichni se přesunuli do třídy MŠ a mohli ochutnat cukroví, které děti samy napekly. Paní kuchařka všem přítomným rozdala horký čaj a děti obdarovala vynikajícím muffinem. Kdo měl zájem, mohl s rodiči vyrobit sněhuláka se zátiším nebo papírový vánoční stromeček. Celé odpoledne se dětem velmi líbilo a pevně doufáme, že se líbilo i všem zúčastněným a srdečně se těšíme na další setkání s rodiči a přáteli mateřské školy. Srdečně děkujeme za Vaši účast!

48371604 1946968308714042 5108846453082554368 n

Nastal den 5.12. a v tento den chodí do domácností, kde mají děti, Mikuláš s čertem a andělem.47398196 261416851216772 2076446675630555136 n 1

Naše škola není sice domácnost, ale tyto nadpozemské bytosti přišly i k nám. Nejprve zavítali do mateřské školy. Mikuláš přečetl z knihy hříchů prohřešky některých dětí, krásný andílek ale děti uchránil a tak dva čertíci odcházeli nakonec s prázdnými pytli. Děti celé vzácné návštěvě zazpívaly a za odměnu dostaly balíček s dobrotami. Děti ve škole se již od samotného rána nemohly dočkat. V lavicích byly neposedné, o přestávkách pobíhaly po chodbě sem a tam a netrpělivě je vyhlížely. O soustředění na něco nemohla být řeč. Až kolem desáté hodiny opravdu dorazili. Mikuláš měl u sebe knihu pochval a hříchů, ke každému dítku měl pár slov, občas uklidňoval čerty. Čerti si pro výstrahu dokonce odnesli i jednoho žáčka, nakonec ho však pustili, jelikož slíbil, že se polepší. Sladkou nadílku s Mikulášovým schválením nakonec dostali od anděla všichni.

47452645 584037022029257 8856547066311081984 n

47472693 355875421861930 8413046698921689088 nDne 4. 12. 2018 se dveře naší školy otevřely veřejnosti.

Již o půl třetí byla škola plná horlivých a natěšených návštěvníků. A co vše bylo pro naše hosty připraveno? Každou hodinu bylo na chodbě k vidění dětské představení, během kterého žáci prostřednictvím tance vyjádřili snad vše, co k Vánocům patří. Aby se ale zahřáli i hosté, byla pro ně připravena v tělocvičně překážková dráha. Při vstupu do školní družiny na všechny dýchla vánoční atmosféra. Na stolech bylo připravené občerstvení, žáci s úsměvem nabízeli přítomným kávu a čaj. Největší zájem byl ovšem o jarmark, na kterém byla možnost zakoupit si od našich nesmlouvavých obchodníků výrobky, na kterých žáci pracovali několik týdnů. Krásně připravené byly dílničky, na kterých si děti, ale i dospělí mohli vyrobit stromeček ze špachtlí, papírové andělíčky z kolíčků a Mikuláše z papírového talíře. Hosté také mohli vyzkoušet nově zakoupené pomůcky, které se používají při výuce a zahrát si pohybovou hru na interaktivní tabuli. Děkujeme žákům základní školy za jejich nasazení. Těší nás velký úspěch této akce a děkujeme za Vaší přízeň. Veškeré peněžité dary budou použity jako příspěvek na vánoční dárky pro žáky základní školy a děti mateřské školy. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na vás příští rok!IMG 6626

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.