foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Základní škola a mateřská škola srdečně děkuje za sponzorský dar vlčickému "Spolku proti nudě", jmenovitě paní Janě Šourkové. Tento spolek věnoval našim dětem část peněz z výtěžku vstupného na "Bleší trh".  Tento dobrý skutek naší školu velmi potěšil. Sponzorský dar bude využit na dárky, které děti dostanou pod stromeček. gi

Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2016 (sanitární den) – 1. 1. 2017

 clean

Po dvou měsících od začátku letošního školního roku bychom Vás rády informovaly o dění v naší školce. Do kolektivu dětí jsme s radostí uvítaly již na jaře Tadeáška Erbrta a Mirinku Hofmanovou, od 1. září pak Terezku Jeníkovou, Matyáška Mejsnara, Románka Petra, Viktorku Nývltovou a od konce září Viktorka Lorenza Gonzáleze. Moc se těšíme na příchod Amálky Hruškové a Matyáška Krátkého.

mandalaVšechny nové děti si na pobyt v kolektivu, režimové činnosti a výchovně vzdělávací náplň dne velmi dobře zvykají, starší děti vedeme k pomoci mladším a naši předškoláčci Eliška Pokorná, Šimonek Ježek a Lukášek Figera novým dětem jdou příkladem a pomáhají jim i v sebeobsluze.

V měsíci září jsme se rozloučili s modrým medvědem, který se kvůli teplu odstěhoval do hor a seznámili jsme se s vlčí rodinkou, která se usadila na Hrádečku. Děti přišel navštívit skřítek Podzimníček, který jim pomohl orientovat se ve změnách v přírodě v souvislosti se změnou počasí a roční doby, pomáhal dětem poznat plody stromů a keřů, navlékal s dětmi šípky na nitě pro zdravý šípkový čaj, poznával s dětmi podle chuti a vůně ovoce a zeleninu, rozlišoval s nimi také stromy jehličnaté od listnatých, vyráběl s dětmi podzimní mandalu z přírodních plodů, kterou máme už viset na zdi jako krásnou dekoraci. Známe již několik nových písní a básniček. Co plánujeme na celý týden si můžete přečíst na „domečku Vlčátek“ ve vstupní chodbě školky.miri

Kromě toho v rámci celoročního celoškolního projektu Zeměkoule a její obyvatelé se děti dozvěděly základní informace o Zemi, planetách ve vesmíru a o jednotlivých světadílech. V dalších měsících chystáme pro děti vždy jeden týden tematicky zaměřený na jednotlivý světadíl, jeho obyvatele, faunu a flóru a státy v něm.

V tomto čase již skřítek Podzimníček pomalu usíná a s ním i příroda a my se s dětmi budeme chystat na dobu adventní a vystoupení u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu před Obecním úřadem ve Vlčicích, které se bude konat dne 27.11.2016.

Výtvory dětí, pracovní listy a grafomotorické cviky můžete vidět na obou chodbách školky a kdykoli máte možnost nahlédnout do portfolia Vašeho dítka a sledovat, jak se posouvá ve vývoji kresby a malby. Sledujte také webové stránky a nástěnku ve vstupní chodbě školky, aby Vám neušla žádná informace týkající se chystaných akcí a toho, co si děti mají případně z domova do školky donést.

Na adventní dobu se s dětmi moc těšíme a doufáme, že pokud budete mít možnost, přijdete s námi prožít vánoční dopoledne, o jehož konání Vás budeme na webových stránkách a nástěnce v MŠ s předstihem informovat.

deti

Srdečně Vám představujeme nový znak školy ,,Vlčata a Vlčátka“, který nám vytvořil známý kreslíř a malíř Petr Slaba.

Děkujeme mnohokrát autorovi znaku a těšíme se na společné zážitky s našimi novými maskoty. 

logo

Konzultační třídní schůzky se konají 23. 11. 2016 od 14.00 – 17.00 hod.

dětičky škola kreslené

 

      Srdečně se na Vás těší paní učitelky ZŠ.

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.