foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

V neděli 27. listopadu 2016 nastal dlouho očekávaný den, kterým lidé v naší obci společně zahájili období adventu.

str

Je už tradicí, že se v tento den sejdou všichni lidé dobré vůle u Obecního úřadu, aby společně prožili tyto sváteční chvíle. Advent je čas, kdy se všichni alespoň malinko ztišíme a pozastavíme v našem rychlém životním tempu, které tato doba sebou přináší.Moc si vážíme toho, že naše základní a mateřská škola se stala už samozřejmou součástí tohoto svátečného dne.Na úvod nás všechny srdečně uvítala paní ředitelka Mgr. Věra Drapáková, která uvedla vystoupení dětí a zároveň popřála všem přítomným klidný a hezky prožitý adventní čas, uprostřed svých nejbližších.A pak už začalo samotné vystoupení, na kterém se podílely děti od těch nejmenších, až po ty starší. Jedna básnička střídala druhou, písničky se vesele i dojemně rozezvučely a v očích našich dětí se zračila radost a štěstí. Určitě můžeme všechny děti moc a moc pochválit za jejich snahu i za to, s jakou vervou nacvičovaly ve škole i ve školce, s cílem potěšit nás všechny, především však svoje rodiče.Po vystoupení jsme zvonili zvonečky a pan starosta nám postupně rozsvěcel Vánoční stromeček, od spodních větviček, až po ty úplně nejvyšší. Pak jsme se odměnili připraveným cukrovím, anebo horkou čokoládou, rodiče si mohli dopřát horkou medovinu. Moc jsme si tento podvečer užili a přejeme všem, aby tento čas strávili v poklidu a v pohodě, v duchu závěrečných slov dramatizace o kouzelných botách:

„Kdo má boty pokoje, ten dokáže rozdávat pokoj a radost po celý rok.“

Srdečně děkujeme panu starostovi  Milanovi Pecenovi za přípravu aparatury a ozvučení našeho vystoupení. Dále velmi děkujeme paní Hance Beneševé za doprovod na klávesy a panu Bořkovi Trávníčkovi za doprovod na příčnou flétnu. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci i na dalších akcích. 

CIMG9186

Nejstarší děti mateřské školy a žáci základní školy navštěvovali od poloviny2skates října do konce listopadu lekce bruslení. Na zimním stadionu v Trutnově strávili celkem 10 lekcí, na kterých se toho spoustu naučili. Někdo nazul brusle a stoupl na led poprvé, jiný naopak zdokonaloval svou jízdu. Na závěr tohoto kurzu děti dostaly ledové vysvědčení a nejrychlejší bruslaři byli oceněni diplomem.  

Základní škola a mateřská škola srdečně děkuje za sponzorský dar vlčickému "Spolku proti nudě", jmenovitě paní Janě Šourkové. Tento spolek věnoval našim dětem část peněz z výtěžku vstupného na "Bleší trh".  Tento dobrý skutek naší školu velmi potěšil. Sponzorský dar bude využit na dárky, které děti dostanou pod stromeček. gi

Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2016 (sanitární den) – 1. 1. 2017

 clean

Po dvou měsících od začátku letošního školního roku bychom Vás rády informovaly o dění v naší školce. Do kolektivu dětí jsme s radostí uvítaly již na jaře Tadeáška Erbrta a Mirinku Hofmanovou, od 1. září pak Terezku Jeníkovou, Matyáška Mejsnara, Románka Petra, Viktorku Nývltovou a od konce září Viktorka Lorenza Gonzáleze. Moc se těšíme na příchod Amálky Hruškové a Matyáška Krátkého.

mandalaVšechny nové děti si na pobyt v kolektivu, režimové činnosti a výchovně vzdělávací náplň dne velmi dobře zvykají, starší děti vedeme k pomoci mladším a naši předškoláčci Eliška Pokorná, Šimonek Ježek a Lukášek Figera novým dětem jdou příkladem a pomáhají jim i v sebeobsluze.

V měsíci září jsme se rozloučili s modrým medvědem, který se kvůli teplu odstěhoval do hor a seznámili jsme se s vlčí rodinkou, která se usadila na Hrádečku. Děti přišel navštívit skřítek Podzimníček, který jim pomohl orientovat se ve změnách v přírodě v souvislosti se změnou počasí a roční doby, pomáhal dětem poznat plody stromů a keřů, navlékal s dětmi šípky na nitě pro zdravý šípkový čaj, poznával s dětmi podle chuti a vůně ovoce a zeleninu, rozlišoval s nimi také stromy jehličnaté od listnatých, vyráběl s dětmi podzimní mandalu z přírodních plodů, kterou máme už viset na zdi jako krásnou dekoraci. Známe již několik nových písní a básniček. Co plánujeme na celý týden si můžete přečíst na „domečku Vlčátek“ ve vstupní chodbě školky.miri

Kromě toho v rámci celoročního celoškolního projektu Zeměkoule a její obyvatelé se děti dozvěděly základní informace o Zemi, planetách ve vesmíru a o jednotlivých světadílech. V dalších měsících chystáme pro děti vždy jeden týden tematicky zaměřený na jednotlivý světadíl, jeho obyvatele, faunu a flóru a státy v něm.

V tomto čase již skřítek Podzimníček pomalu usíná a s ním i příroda a my se s dětmi budeme chystat na dobu adventní a vystoupení u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu před Obecním úřadem ve Vlčicích, které se bude konat dne 27.11.2016.

Výtvory dětí, pracovní listy a grafomotorické cviky můžete vidět na obou chodbách školky a kdykoli máte možnost nahlédnout do portfolia Vašeho dítka a sledovat, jak se posouvá ve vývoji kresby a malby. Sledujte také webové stránky a nástěnku ve vstupní chodbě školky, aby Vám neušla žádná informace týkající se chystaných akcí a toho, co si děti mají případně z domova do školky donést.

Na adventní dobu se s dětmi moc těšíme a doufáme, že pokud budete mít možnost, přijdete s námi prožít vánoční dopoledne, o jehož konání Vás budeme na webových stránkách a nástěnce v MŠ s předstihem informovat.

deti

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.