foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

 

Vánoční den u Vlčátek

thumbnail

Tématu Advent a Vánoce jsme se společně věnovali už v předešlých týdnech. Děti se seznamovaly s tradicemi Vánoc v různých zemích, ale především u nás, v naší zemi. Obeznámily se s vánočními symboly, které pak vyhledávaly při různých hrách. Plnily grafomotorické úkoly s tématem Vánoc. Modelovaly a stavěly stromečky ze stavebnic. Tvořily vánoční přáníčka pro své blízké, vytvořily a za pomoci p. kuchařky upekly perníčky a linecké cukroví. Společnými silami ozdobily vánoční stromeček, učily se básničky a koledy …

V předsváteční den, pátek 18. 12. se nesla celá mateřská škola ve vánočním duchu. Slavnostně oblečené děti přicházely do vyzdobené školky s očekáváním, co se v tento den všechno stane.

Vše začalo ochutnávkou cukroví. Děti se svými vlastnoručně vyrobenými a nazdobenými kousky navzájem chlubily (samozřejmě za pomoci maminčiných ručiček). Po sladké svačince nás čekal nácvik vánoční besídky, při které nemohli být díky pandemii koronaviru přítomni naše maminky a tatínkové. O to více se děti snažily a během natáčení podaly nadlidské výkony. Zarecitovaly pár básniček, zazpívaly písničku Stojí vrba košatá a koledu Rolničky, zatancovaly Ptačí tanec a svá tělíčka protáhly za pomoci písničky Kuli kuli kulička.

A začalo nadělování … zástupci obecního úřadu rozzářili dětem oči krásnými plyšovými zvířátky a balíčky se sladkostmi, za což velice děkujeme. Děti jim opětovaly poděkování vánoční koledou.

No a pak už děti nedočkavě čekaly na zazvonění zvonečku, jestli do ,,školky“ přijde Ježíšek. Cilililink, cilililink, ozvalo se … po zazvonění vstoupily děti do světýlky rozzářené třídy. Nevěřily svým vlastním očím. Ježíšek zanechal na zemi stopy svých bot, které vedly k oknu. Kromě stop nám tu zanechal i dopis, ve kterém dětem psal o tom, že přinesl dárečky hodným dětem a aby si je děti navzájem půjčovaly a vážily si jich. Na oplátku je Ježíšek poprosil, aby si na něho na Štědrý den děti vzpomněly a po první hvězdičce mu poslaly tu nejsladší pusinku.

Z dárků, které děti dostaly, bylo nadšení veliké, převeliké. Za mnohé z nich neděkujeme jen Ježíškovi, ale také rodičům. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Potom si děti s krásnou nespoutaností a radostí vybraly hračku, která je oslovila, hrály si a hrály … např. s kočárkem pro panenky, se stolním fotbalem, s kinetickým pískem, se zvířátky, s magnetickou stavebnicí, s oblečky pro panenky, s Albi tužkou … a pak nás už jen čekala slavnostní tabule u nazdobeného stromečku. Kéž je všude tolik radosti, nespoutanosti a záře jako v dětských očích.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

— Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá

ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu

škol a školských zařízení).

— Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10

osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle

manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

— Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 byla prodloužena účinnost

usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno

určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných

profesí.

PFWE2B

 

Vánoční den jsme zahájili u adventního kalendáře, kde byli odměněni ti nejtrpělivější z nás. Poté nás paní učitelka Skočdopolová seznámila s tradičními zvyky. Dva z nich jsme si osobně vyzkoušeli. Nejprve jsme překrajovali jablíčka a následně jsme házeli „střevíčkem“. Původně měli házet pouze vdavkuchtivé dívky, ale nakonec jsme si to chtěli vyzkoušet všichni. Naštěstí většině z nás mířila špička boty směrem k ledničce, což vnímáme jako znamení hojnosti v příštím roce. Z hojnosti jídla jsme ale měli užitek už v ten samý den. Stoly školní družiny byly plné různých dobrot a tak děkujeme především rodičům za upečené cukroví, ze kterého mohla vzniknout obří ochutnávka. Když už jsme potěšili naše chuťové pohárky, chtěli jsme udělat radost i našim očím. Z nasušených pomerančových, citronových a jablečných plátků jsme si vyrobili ozdobu na stůl. Kromě toho, že dobře vypadala, tak i nádherně voněla a ještě více tak přispěla k vánoční atmosféře, která ten den panovala. Během našeho vyrábění nás navštívila paní Trávníčková s paní Voňavkovou a měly pro nás přichystané dárky. I my jsme je chtěli obdarovat. Kromě jiného jsme jim předali i náš kalendář na příští rok. Ještě jsme předvedli zimní básničku a poté jsme se již museli s přáním všeho dobrého rozloučit.

Vždy se ze všeho nejvíce těšíme na dárky. Nechceme ale dárky jen dostávat, chceme zažít i tu radost, která vzniká, když někoho obdarujeme. Proto jsme jako každý rok začlenili do našeho programu vánoční tombolu. Každý žák si vylosoval dárek od svého kamaráda a tak nikdo neodešel s prázdnou. Co nás během vánočního dne baví nejvíce? No přeci celoškolní pátračka! Prohledali jsme celou školu a dopadli jsme úspěšně. Našli jsme velkou hromadu dárků. Bylo jich tolik, že když jsme je nesli ze třídy do školní družiny, někteří z nás museli jít dvakrát. A co jsme dostali? Například hrnčířský kruh, monopoly s platební kartou, deskovou hru 5 sekund, puzzle, karetní hry a velké množství věcí na vyrábění a zdobení. Ještě ten den jsme většinu dárků stihli vyzkoušet. A protože moc rádi čteme, dostal každý z nás jeden dárek domů – knížku. Před obědem jsme rozdali dárečky svým kamarádům, paním učitelkám a paní ředitelce. Našli jsme i jeden velký dárek pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku. V něm se pro každého žáka ukrýval hrníček. Moc děkujeme paní Figerové za tento dárek. Školní jídelna byla letos opět krásně vyzdobena. Užili jsme si slavnostního oběda a odpoledne jsme si už jen hráli a pojídali cukroví. Věříme, že i vy strávíte nadcházející sváteční dny v klidné atmosféře a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

 

132397788 1010939419390386 5449145640516691661 n

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.