foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Od pondělí 26. 4. mohou do mateřské školy nastoupit všechny děti. Děti nebudou muset nosit roušky ani se podrobovat antigenním testům. (Dle Mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 č. j. MZDR 14 600/2021-3/MIN/KAN)

Žádáme rodiče, aby stále dodržovali bezpečnostní opatření v MŠ = respirátory, pouze 1 doprovod do šatny, nezdržovat se dlouho v MŠ.

Těšíme se na Vás.

 

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Od 1. dubna do 23. dubna 2021 v době od 11.00 do 12.00 v budově Základní školy Vlčice bez přítomnosti dítěte.

 

Přineste s sebou doklad o narození zapisovaného dítěte, vyplněnou přihlášku k zápisu (vyplněnou žádost o odklad s potvrzením lékaře a PPP nebo SPC) a občanský průkaz.

Rodiče mají možnost nahlédnout do spisu 26. 4. 2021 od 15:00 do 16:00 v budově Základní školy J. A. Komenského Vlčice.

 

          Mgr. Věra Drapáková

 

plakat k zapisu 2 1

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.