foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Vážení rodiče, 
ihned při příchodu dětí do MŠ je nutné podepsat  čestné prohlášení, které vám bude k dispozici při vstupu do mateřské školy.
Toto prohlášení musí podepsat i rodiče žáků, kteří se rozhodnou poslat své dítě do základní školy. Pro rodiče žáků bude toto prohlášení připraveno k podpisu v pondělí 11. května a v pondělí 18. května.

pondělí 11. května Vám budu opět k dispozici v budově základní školy v čase od 8:00 do 9:00. Pokud budete mít zájem, můžete si ještě stále vyzvedávat žádosti o ošetřovné při péči o dítě do třinácti let.

Rodiče žáků druhé třídy žádám, aby si přišli vyzvednout v pondělí 11. května dopoledne pracovní sešit z matematiky.

Pokud si chcete se mnou domluvit osobní schůzku v tomto čase i z jiných důvodů, kontaktuje mě prosím na telefonním čísle: 733 124 120.

Mgr. Věra Drapáková

 
 

Změna ve znění §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. platná od 1. 9. 2020 - ustanoveno vyhl. č. 151/2018 Sb.

 

(7) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 27. dubna Vám budu opět k dispozici v budově základní školy v čase od 8:00 do 9:00. Pokud budete mít zájem, můžete si ještě stále vyzvedávat žádosti o ošetřovné při péči o dítě do třinácti let.

Také žádám rodiče, kterých se to týká, aby 27. dubna během dopoledne přišli do školy podepsat Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

 V budově školy si lze také vyzvednout přihlášku k předškolnímu vzdělávání (do MŠ).

Pokud si chcete se mnou domluvit osobní schůzku v tomto čase i z jiných důvodů, kontaktuje mě prosím na telefonním čísle: 733 124 120.

Mgr. Věra Drapáková

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.