foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Mezi každoroční akce, kterými naše škola žije, patří Den otevřených dveří, Rozsvícení vánočního stromečku a Svátek svatého Mikuláše. Letos se nemůžeme na těchto akcích podílet dle našich představ, přesto bychom vás rádi seznámili s tím, jak naše škola tráví tento adventní čas. Každé ráno si na chodbě užíváme slavnostní atmosféry, vyprávíme si o tom, jak lidé dříve slavili různé svátky, posloucháme koledy a postupně vyprazdňujeme náš adventní kalendář. Čerti k nám měli také namířeno, ale vzhledem k tomu, že se do pekla nedostala informace o povinnosti nošení roušek, nemohli jsme je do školy pustit. I přesto byla naše škola plná malých čertíků, andílků a měli jsme dokonce i jednoho Mikuláše. Letošní Den otevřených dveří bude mít online podobu. O jeho realizaci vás ještě budeme informovat. Děkujeme za finanční sponzorské dary rodičům Amálky Hruškové, rodičům Tády Erbrta a rodičům Aničky Dytrtové.

certi

Vážení rodiče,

na základě dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020 vás chceme informovat, že:

-       v rámci školní družiny je nově umožněno spojit dvě stále stejné třídy, bez ohledu na ročník

O realizaci dalších opatření a vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Odkaz na dokument:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf

 

 

3. 12. 2020                                                                                      Mgr. Věra Drapáková
                                                                                                                ředitelka školy

IMG 20201124 105929

 

V rámci šablon EU k nám do mateřské školy zavítal pan Figera st. s panem Pelantem st., který zastává pozici preventisty ve SDH Vlčice.

Páni hasiči nás nenavštívili jen tak. Vánoce se kvapem blíží, a proto si pro nás připravili besedu o prevenci před požárem, který může nastat o vánočních svátcích.

Pan Figera zahájil besedu povídáním o tom, kdo všechno může být hasičem, kde máme nejbližší hasičskou zbrojnici, jak se svolávají hasiči, když vypukne požár. Poté jsme se dozvěděli, jaké další činnosti hasiči vykonávají. Například odstraňují včelí úly, zachraňují zvířátka, pomáhají při dopravních nehodách.

Dále na nás čekala ukázka hasičské výzbroje. Vyzkoušeli jsme si hasičskou helmu s baterkou, potěžkali jsme si hasičskou sekyru, ozkoušeli hasičské rukavice, do kterých musíme ještě povyrůst J, poznali jsme hasičské trysky a hadice. Právě s hasičskými tryskami na nás čekal běh přes překážku.

Po „závodu“proběhla praktická ukázka požáru, který může nastat právě při Vánocích z prskavky nebo také z rozsvícené svíčky u stromečku. Ale to nebylo všechno. Větší požáry v tělocvičně nešly uskutečnit a tak naše kroky mířily ven. Tam už byl připraven plech s novinami, který pan Pelant zapálil a po chvíli do ohně přilil olej, abychom viděli, jak může vzniknout požár při smažení řízků. Naštěstí byl na blízku práškový hasičský přístroj a tak žádné škody nevznikly.

Při hasičské besedě jsme byli obdarováni sladkostmi a diplomem.

                Projektový den s hasiči byl pro nás velkým zážitkem a odnášíme si ponaučení o tom, na co o Vánocích dávat pozor.

                Srdečně děkujeme za organizaci besedy panu Figerovi a panu Pelantovi. Poděkování patří také SDH Vlčice, kteří věnovali dobroty pro naše mlsné jazýčky.

Budeme se těšit na další spolupráci.

Vážení rodiče,

na základě dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020 vás chceme informovat, že:

-       v budově školy je povolena osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku

-       povinná prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách

-       žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

-       je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

-       žákům bude zařazován pobyt na čerstvém vzduchu

-       o přestávkách a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny dojde k pravidelnému větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut

-       provoz školní jídelny je za přísných hygienických podmínek zajištěn

-       školní družina je v provozu pro dvě homogenní skupiny

O realizaci dalších opatření a vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Odkaz na dokument:
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

                                                          

23. 11. 2020                                                           Mgr. Věra Drapáková
                                                                                    ředitelka školy

Vážení rodiče,

na základě dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 vás chceme informovat, že:

-        v budově školy je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku

-        žáci 3. až 5. ročníku se dál vzdělávají distančním způsobem

-        prezenční výuka probíhá v homogenní skupině

-        žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

-        je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

-        žákům bude zařazován pobyt na čerstvém vzduchu

-        o přestávkách a jednou uprostřed každé vyučovací hodiny dojde k pravidelnému větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut

-        provoz školní jídelny je za přísných hygienických podmínek zajištěn

-        školní družina je plně v provozu

O realizaci dalších opatření a vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Odkaz na dokument:
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

                                                                      

16. 11. 2020                                                                          Mgr. Věra Drapáková
                                                                                                   ředitelka školy

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.