foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Vzhledem k narůstajícímu počtu pozitivních dětí v mateřské škole a z personálních důvodů bude mateřská škola do 29. ledna uzavřena

 

                                       Mgr. Věra Drapáková

Vzhledem k příznivému zimnímu počasí věnujeme velké množství času pobytu venku. Trávíme čas na zahradě, na kopcích i na vycházkách. Oblibu u nás získala nová cesta mezi poli. Chtěli bychom poděkovat autorům stezky, která se věnuje svátku Tří králů. Žáci si během odpolední družiny ověřili vědomosti získané ve škole a řešení úkolů je opravdu bavilo.

 

139848290 428744491703895 4039391956456501356 n

Děkujeme anonymnímu dárci za příspěvek v hodnotě 1000 Kč. Celá částka bude použita ve prospěch našich žáků hned, jak nám to umožní vládní opatření. Budeme vás informovat. Částka 100 Kč, která byla určena na Tříkrálovou sbírku, byla předána na obecní úřad.

 

Vánoční den u Vlčátek

thumbnail

Tématu Advent a Vánoce jsme se společně věnovali už v předešlých týdnech. Děti se seznamovaly s tradicemi Vánoc v různých zemích, ale především u nás, v naší zemi. Obeznámily se s vánočními symboly, které pak vyhledávaly při různých hrách. Plnily grafomotorické úkoly s tématem Vánoc. Modelovaly a stavěly stromečky ze stavebnic. Tvořily vánoční přáníčka pro své blízké, vytvořily a za pomoci p. kuchařky upekly perníčky a linecké cukroví. Společnými silami ozdobily vánoční stromeček, učily se básničky a koledy …

V předsváteční den, pátek 18. 12. se nesla celá mateřská škola ve vánočním duchu. Slavnostně oblečené děti přicházely do vyzdobené školky s očekáváním, co se v tento den všechno stane.

Vše začalo ochutnávkou cukroví. Děti se svými vlastnoručně vyrobenými a nazdobenými kousky navzájem chlubily (samozřejmě za pomoci maminčiných ručiček). Po sladké svačince nás čekal nácvik vánoční besídky, při které nemohli být díky pandemii koronaviru přítomni naše maminky a tatínkové. O to více se děti snažily a během natáčení podaly nadlidské výkony. Zarecitovaly pár básniček, zazpívaly písničku Stojí vrba košatá a koledu Rolničky, zatancovaly Ptačí tanec a svá tělíčka protáhly za pomoci písničky Kuli kuli kulička.

A začalo nadělování … zástupci obecního úřadu rozzářili dětem oči krásnými plyšovými zvířátky a balíčky se sladkostmi, za což velice děkujeme. Děti jim opětovaly poděkování vánoční koledou.

No a pak už děti nedočkavě čekaly na zazvonění zvonečku, jestli do ,,školky“ přijde Ježíšek. Cilililink, cilililink, ozvalo se … po zazvonění vstoupily děti do světýlky rozzářené třídy. Nevěřily svým vlastním očím. Ježíšek zanechal na zemi stopy svých bot, které vedly k oknu. Kromě stop nám tu zanechal i dopis, ve kterém dětem psal o tom, že přinesl dárečky hodným dětem a aby si je děti navzájem půjčovaly a vážily si jich. Na oplátku je Ježíšek poprosil, aby si na něho na Štědrý den děti vzpomněly a po první hvězdičce mu poslaly tu nejsladší pusinku.

Z dárků, které děti dostaly, bylo nadšení veliké, převeliké. Za mnohé z nich neděkujeme jen Ježíškovi, ale také rodičům. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Potom si děti s krásnou nespoutaností a radostí vybraly hračku, která je oslovila, hrály si a hrály … např. s kočárkem pro panenky, se stolním fotbalem, s kinetickým pískem, se zvířátky, s magnetickou stavebnicí, s oblečky pro panenky, s Albi tužkou … a pak nás už jen čekala slavnostní tabule u nazdobeného stromečku. Kéž je všude tolik radosti, nespoutanosti a záře jako v dětských očích.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.