foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

První školní den byl věnován především našim prvňáčkům.

Nejprve jsme se všichni sešli v prostorách školní družiny, kde všechny přítomné přivítala paní ředitelka. Všichni prvňáčci našli odvahu, představili se a prozradili, na co se do školy nejvíce těší. Popřát zdárný vstup do povinné školní docházky přišel i pan starosta s paní Trávníčkovou. Žáci dostali od obce dárkový balíček. Poté již vykročili pravou nohou a vydali se do svých tříd, kde byli seznámeni s organizací školního roku. Všem žákům přejeme vydařený školní rok 2019/2020!

69708381 561394677732817 3149796970411851776 n

Den obce byl letos obohacen o otevření školy pro veřejnost. 

Pan starosta v sobotu odpoledne slavnostně přestřihl pásku a tím zpřístupnil široké veřejnosti pohled na zrekonstruovanou tělocvičnu. Naše tělocvična prošla během letních prázdnin velkou rekonstrukcí. Nyní je nově vymalovaná, přibyla horolezecká stěna, nový koš na basketbal a také tyče na šplh a lano. Největší úspěch slavily terče, které reagují na stlačení tím, že rozsvítí světlo. Díky tomu se může tělesná výchova lehce propojit s matematikou, protože každý terč bude mít svou vlastní hodnotu. Veřejnost mohla projít celou školu, byla k dispozici i prezentace, která dovolila návštěvníkům nahlédnout do průběhu přeměn naší školy, které se uskutečnily v průběhu tří let, po nástupu paní ředitelky Mgr. Věry Drapákové. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a naší školu navštívili.  

69434903 2429166040697558 6683933590431989760 n

Na konci školního roku se konala na zahradě školy poslední rodičovská schůzka spojená s výslednou přehlídkou kroužků, s opékáním buřtíků a spaním ve škole. Děti, rodiče i paní učitelky se sešly kolem páté hodiny. Nejdříve své umění předvedly děti nižších ročníků, zazpívaly písničky a básničky. Poté se dostaly na řadu starší ročníky. Hudební kroužek předvedl taneční vystoupení, zpěv a hru na hudební nástroje. Divadelníci zase zahráli divadlo plné pohádek, které si předělali podle svého. Poté se začalo se samotným opékáním, hodně se povídalo a děti lumpačily. Hrály se hry, zpívalo se u táboráku, dokonce došlo i na disco ve školní družině. Poté už všechny děti zapluly do svých spacáků, znaveny celým aktivním dnem. Akce se velmi zdařila.

Dne 25. 6. 2019 nastal ten slavnostní den a základní škola se rozloučila se studenty pátého ročníku. Všichni se sešli na sluncem ozářené chodbě, které všemu dávala ještě slavnostnější tón. Paní učitelky se rozloučily s Klárkou, Bárou, Zuzkou, Alešem, Davidem a Tadeášem, popřály jim mnoho štěstí, úspěchů a kamarádů na nové škole, mimochodem všichni odcházeli na základní školu Komenského v Trutnově. Děti dostaly knihu s věnováním, byly popasovány mečem za bývalé absolventy, podepsaly se na historické kolo a byly propuštěny vstříc novému školnímu životu. Sice někteří žáci odešli, ale jiní byli do školy srdečně přijati a od nového školního roku nadšeně očekáváni. Samotné pasování budoucích prvňáků proběhlo v prostorách mateřské školky. Budoucí žáčci nejdříve museli splnit jednoduché úkoly, poté odříkat slib prvňáčka a nakonec projít s historickým kolem slavnostní brány postavené z dětí.
P6250822

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.