foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Letošní karneval na téma ZVÍŘATA se opět vydařil.52815351 570666636785002 6542795862664282112 n

Žáci základní školy přivítali mezi sebe děti z mateřské školy a program mohl začít. Tyto společné akce se těší vzájemné oblibě, protože vzniká příležitost ke spolupráci, k projevení empatie a děti z mateřské školy se mohou lépe seznámit s prostředím, které na ně čeká, až usednou za školní lavice.

Jak to tedy všechno probíhalo? Na začátku se žáci rozdělili do tří skupin. Vznikly nám skupiny vodních živočichů, domácích zvířat a exotických zvířat. Děti z mateřské školy mezitím vytvořily dvě skupiny – domácí zvířátka a lesní zvěř. Každá skupina navštívila celkem šest stanovišť. U hada se děti musely proplétat bludištěm a vyhnout se všem balónkům, u sysla se snažily obléknout jednoho člena skupiny do co největšího počtu kusů oblečení, u ledního medvěda se přemisťovaly pomocí kartonů, u skřivánka kreslily písničky, u sovičky poznávaly zvířátka a jejich rodiny a nakonec u interaktivní tabule poznávaly zvuky zvířat.

Poté následovala módní přehlídka. Největší poděkování za kreativitu patří Vám, rodičům, protože jste si letos dali opět záležet a mohli jsme vidět nádherné kostýmy. Během volné zábavy jsme si zatancovali Zuzanu, Belgický tanec, ptačí tanec, i klasickou Makarenu, židličkovanou, mašinku a nakonec jsme šlapali balónky.

Celý karneval paní ředitelka ukončila předáním diplomů za účast. Těšíme se zase za rok!

52810348 602416770233083 8442358261578989568 n

carn page 001

57fe5d4626d98

Základní škola srdečně děkuje panu Pechanovi za valentýnské potěšení.

Děti byly obdarovány sladkými trubičkami a i paní učitelky byly potěšeny kávou, oplatkami a vajíčky. Velmi si vážíme tohoto milého činu, který všem zpříjemnil den!

Dne 14. 2. 2019 se konala na základní recitační soutěž.

Všichni žáci předvedli vydařený výkon a na stupních vítězů se umístili tito žáci:

0.         kategorie (1.třída): 1. místo Anežka, 2. místo Štěpánek, 3. místo Simonka

1.         kategorie (2. a 3. třída): 1. místo Míša H., 2. místo Eliška P. , 3. místo Lucinka

2.         kategorie (3. a 4.třída): 1. místo Filip, 2. místo Jakub, 3. místo Tadeáš

Zvláštní cenu za podaný výkon získal v první kategorii Lukášek, ve druhé kategorii Barča. Všem žákům gratulujeme.

52141232 573625023110085 6341213256253702144 n

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.