foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Co si musím přinést do MŠ od pondělí 11. května 2020

Rodiče prosíme, aby dětem přinesli čistá pyžama, holínky, roušku, oblečení na ven, slabší čepici a zkontrolovali, zda mají děti v šatně dostatek čistého oblečení na převlékání.

Do 7. 5. musí zákonný zástupce podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ!

Pokud rodič nepodepíše, čestné prohlášení, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Podle nejnovějších informací KÚ ze dne 5. 5. 2020 je možné přijmout do MŠ další děti. Pokud mají rodiče zájem, zkontaktují ředitelku školy.

 

7cc30e3e051a5eb42e8e674d04c18aad

Znovuotevření mateřské školy od 11. 5. 2020

Pravidla, která je nutné dodržovat:

 1. Při cestě do MŠ použijí rodiče a děti roušku.
 2. Snaží se udržovat rozestupy 2 m před MŠ i v šatnách MŠ.
 3. Rodiče a děti si musí vydezinfikovat ruce po příchodu do „botárny“.
 4. Rodiče se pohybují po MŠ vždy v roušce, děti v budově nemusí mít roušky.
 5. Pracovníci MŠ nemusí nosit roušky v prostorách MŠ.
 6. Bude probíhat pravidelné intenzivní větrání, zvýší se pobyt na zahradě, dezinfikování rukou, ploch, hraček, podlah v MŠ.
 7. Není přípustné nosit jakékoliv hračky z domácího prostředí!
 8. Ponechat dítěti v mateřské škole 1x roušku (nejlépe bavlněnou) a obal na roušku.
 9. Bude zajištěno celodenní stravování s dodržením zvýšené míry hygienických pravidel.
 10. Provozní doba MŠ bude od 6:30 hod. – 16:30 hod.
 11. Všichni pracovníci budou používat jednorázové rukavice v předem určených situacích (manipulace s jídlem/nádobím, dopomoc na WC).
 12. Pro každé dítě rodiče před nástupem do MŠ (do 7. 5. 2020) vyplní

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Děkujeme Vám za dodržování bezpečnostních pravidel kvůli ochraně zdraví nás všech. 
Veškeré dotazy a připomínky směrujte přímo ke mně.

 

                                                                                          Mgr. Věra Drapáková 

                                                                                           ředitelka školy

Vážení rodiče, 
ihned při příchodu dětí do MŠ je nutné podepsat  čestné prohlášení, které vám bude k dispozici při vstupu do mateřské školy.
Toto prohlášení musí podepsat i rodiče žáků, kteří se rozhodnou poslat své dítě do základní školy. Pro rodiče žáků bude toto prohlášení připraveno k podpisu v pondělí 11. května a v pondělí 18. května.

pondělí 11. května Vám budu opět k dispozici v budově základní školy v čase od 8:00 do 9:00. Pokud budete mít zájem, můžete si ještě stále vyzvedávat žádosti o ošetřovné při péči o dítě do třinácti let.

Rodiče žáků druhé třídy žádám, aby si přišli vyzvednout v pondělí 11. května dopoledne pracovní sešit z matematiky.

Pokud si chcete se mnou domluvit osobní schůzku v tomto čase i z jiných důvodů, kontaktuje mě prosím na telefonním čísle: 733 124 120.

Mgr. Věra Drapáková

 
 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.