foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Děkujeme anonymnímu dárci za příspěvek v hodnotě 1000 Kč. Celá částka bude použita ve prospěch našich žáků hned, jak nám to umožní vládní opatření. Budeme vás informovat. Částka 100 Kč, která byla určena na Tříkrálovou sbírku, byla předána na obecní úřad.

 

Vánoční den u Vlčátek

thumbnail

Tématu Advent a Vánoce jsme se společně věnovali už v předešlých týdnech. Děti se seznamovaly s tradicemi Vánoc v různých zemích, ale především u nás, v naší zemi. Obeznámily se s vánočními symboly, které pak vyhledávaly při různých hrách. Plnily grafomotorické úkoly s tématem Vánoc. Modelovaly a stavěly stromečky ze stavebnic. Tvořily vánoční přáníčka pro své blízké, vytvořily a za pomoci p. kuchařky upekly perníčky a linecké cukroví. Společnými silami ozdobily vánoční stromeček, učily se básničky a koledy …

V předsváteční den, pátek 18. 12. se nesla celá mateřská škola ve vánočním duchu. Slavnostně oblečené děti přicházely do vyzdobené školky s očekáváním, co se v tento den všechno stane.

Vše začalo ochutnávkou cukroví. Děti se svými vlastnoručně vyrobenými a nazdobenými kousky navzájem chlubily (samozřejmě za pomoci maminčiných ručiček). Po sladké svačince nás čekal nácvik vánoční besídky, při které nemohli být díky pandemii koronaviru přítomni naše maminky a tatínkové. O to více se děti snažily a během natáčení podaly nadlidské výkony. Zarecitovaly pár básniček, zazpívaly písničku Stojí vrba košatá a koledu Rolničky, zatancovaly Ptačí tanec a svá tělíčka protáhly za pomoci písničky Kuli kuli kulička.

A začalo nadělování … zástupci obecního úřadu rozzářili dětem oči krásnými plyšovými zvířátky a balíčky se sladkostmi, za což velice děkujeme. Děti jim opětovaly poděkování vánoční koledou.

No a pak už děti nedočkavě čekaly na zazvonění zvonečku, jestli do ,,školky“ přijde Ježíšek. Cilililink, cilililink, ozvalo se … po zazvonění vstoupily děti do světýlky rozzářené třídy. Nevěřily svým vlastním očím. Ježíšek zanechal na zemi stopy svých bot, které vedly k oknu. Kromě stop nám tu zanechal i dopis, ve kterém dětem psal o tom, že přinesl dárečky hodným dětem a aby si je děti navzájem půjčovaly a vážily si jich. Na oplátku je Ježíšek poprosil, aby si na něho na Štědrý den děti vzpomněly a po první hvězdičce mu poslaly tu nejsladší pusinku.

Z dárků, které děti dostaly, bylo nadšení veliké, převeliké. Za mnohé z nich neděkujeme jen Ježíškovi, ale také rodičům. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Potom si děti s krásnou nespoutaností a radostí vybraly hračku, která je oslovila, hrály si a hrály … např. s kočárkem pro panenky, se stolním fotbalem, s kinetickým pískem, se zvířátky, s magnetickou stavebnicí, s oblečky pro panenky, s Albi tužkou … a pak nás už jen čekala slavnostní tabule u nazdobeného stromečku. Kéž je všude tolik radosti, nespoutanosti a záře jako v dětských očích.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

— Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá

ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu

škol a školských zařízení).

— Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10

osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle

manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

— Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 byla prodloužena účinnost

usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno

určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných

profesí.

PFWE2B

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.