18871587 1714291545530302 1393942008 nDne 1. června 2017 jsme společně s našimi dětmi oslavili jejich den, Den dětí.

Sešli jsme se ve školce, kde jsme se dozvěděli, že vlastně celý tento svátek bude spojený s jednou známou českou pohádkou, kterou byla Zlatovláska. Děti měly plnit různé úkoly a pomoci tak při osvobozovaní Zlatovlásky. Dostávaly se ze svázaných nohou, lovily perly, házely na cíl, nebo rozmotávaly pavučinu. Byla to pro všechny velká zábava. Po splnění všech disciplín, jsme se opět sešli ve školce, kde byly žáci obdarováni balíčky plnými sladkostí a jiných maličkostí. Děti se pobavily a krásně si tento den užily. Nakonec jsme si pustili pohádku o Zlatovlásce ve škole, protože překvapivě ji některé z dětí ani neznaly. Tak jsme si doplnili mezery v pohádkách a už teď se těšíme na příští rok na další oslavu!