foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Plán akcí na školní rok 2017/2018

Družina 

Během roku budeme průběžně plnit náš školní projekt Kamarád z Vlčic.

ZÁŘÍ

 

Máme nové kamarády

 • zahajujeme školní rok, vítáme prvňáčky v družině
 • vzájemně se seznamujeme, povídáme si o sobě a své rodině
 • vytváříme společně pravidla chování tak, abychom se všichni cítili dobře
 • seznamujeme se s režimem ve ŠD, co všechno za den stihneme, jak rozlišit zábavu a povinnosti
 • kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod

ŘÍJEN

,,Příroda kolem nás“

 

 • Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, zvířat, sběr přírodnin na výtvarnou a pracovní činnost. 
 • Výrobky z přírodnin.
 • Seznámení s okolím.
 • Bezpečná cesta do školy.
 •  Sebeobsluha, stolování
 • podzimní příroda v naší vesnici, jak se mění stromy a květiny, co můžeme použít k vyrábění různých ozdob, šperků apod.
 • jak se chovat v lese, jaká lesní zvířátka známe a jak chráníme přírodu
 • ekologické okénko – třídíme odpad, co to je životní prostředí a jak ho chráníme
 • učíme se rozeznávat stopy zvěře a šišky jehličnanů

LISTOPAD

 • Uvědomění si svých práv, ale i povinností.
 • Respektování dohodnutých pravidel v ŠD.
 • Příprava vystoupení na vítání občánků
 • Rozvoj vztahu k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, nepoškozovat ji.

PROSINEC

                                               Nastal čas Vánoční

 • vycházky do zimní přírody, střídání ročních období, jak se oblékat
 • Příprava vánočního vystoupení
 • Malujeme svoji rodinu
 • Co si přeji ze všeho nejvíc – a nedá se to koupit
 • Hasiči beseda

LEDEN

                                               ,,Paní zima kraluje“

 • Střídání ročních období – jak se správně obléknout. 
 • Stavby ze sněhu, soutěže, bobování.
 •  Jak být užitečný doma i ve škole
 •  Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

ÚNOR

Jak se vyhnout nemocem

 • Základní poznatky o lidském těle a jeho hlavní funkce. 
 • Co je to imunita, jak se chránit před infekcí.
 • Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat,                     důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci
  • Zdravé zuby – péče o chrup. 

BŘEZEN

Jarní pozdrav sněženky

 • Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, loučíme se se zimou
 • malujeme jarní symboly
 • Jedl jsem, snědl jsem – povídání o zdravé výživě a vitamínech                                                                                                  „Zábavné odpoledne - , ochutnávka potravin”
 • Navštívíme školní knihovnu, březen je měsíc knihy, vyrábíme záložky do knihy
 • Vycházky do přírody – příroda na jaře, pozorování změn.

DUBEN

,,Můj mazlíček“

 • Týden zvířecích mazlíčků v družině – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme, ty malé přineseme na ukázku a hrajeme si s nimi
 • Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů,
 • Co do lesa nepatří
 • Bláznivé odpoledne – módní přehlídka, tanec, soutěže

KVĚTEN

Můj vztah k bydlišti

 • Vytvořit vztah ke své obci 
 • Zajímavosti naší obce
 • Kdo kde bydlíadresa bydliště
  • Vycházky – historie Vlčic

ČERVEN

                                        Jak si užíváme léto

 •    Den dětí – velký svátek -jak ho oslavíme, zábavné odpoledne plné her a soutěží
 •    Bezpečné sportování
 •    Vycházky do lesa
 •    Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit
  • Táborák ,,Usínáme u pohádky“ – spaní ve družině

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.