foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Plán akcí - 2018/2019

ZÁŘÍ

„Každý jsme jiný a přesto jsme kamarádi“

Seznámení se s novým prostředím školní družiny, poučení o bezpečnosti, seznámení se s novými spolužáky

Co mám na sobě/Tobě rád(a) – předcházení šikaně, hledání dobrých vlastností na sobě i druhém

Týden hendikepu – výtvarná a smysly rozvíjející činnost  

Hrníčky – tvoření vlastního hrníčku, spojené s diskuzí o pitném režimu a jeho důležitosti pro naše tělo

Vytvoření plánu – co chci dokázat, co chci na sobě změnit

Navázání přátelských vztahů pomocí kolektivních her

 

ŘÍJEN

,,Podzim a jeho čarování“

Vycházky do přírody, poznávání změn v přírodě

Podzimní vytváření z listů a přírodnin

Ekologie – sběr papíru      

Odlití sádrové stopy

Halloween

Sledování plánu „co chci dokázat/změnit“

 

LISTOPAD

„Život je chemie“

Čarování aneb chemie je všude kolem nás – chemické pokusy, návaznost na protidrogovou prevenci

Ples – společenské chování, etiketa a slušné chování

Sledování plánu „co chci dokázat/změnit“

Akce Vítání občánků

 

 

PROSINEC

„Vánoce, Vánoce přicházejí“

Příprava vánočního vystoupení

Projekt „Krabice od bot“

Vánoční dílničky – pečeme a vyrábíme společně s maminkami

Diskuze na téma „přání“, psaní pohledů a výroba přáníček

 

LEDEN

„Čarování zimy“

Jak se vyvarovat nemocen – zdravý životní styl v návaznosti na preventivní program

Nácvik správného dýchání

Stavby ze sněhu, soutěže, bobování

 

ÚNOR

„Jak se žije dospělým“

Karneval

Burza, dražba, bleší trh – ekonomická a matematická gramotnost

Základy stolování, kuchyňské činnosti, ochutnávání

Přijímání zodpovědnosti a respektu – výměna rolí pedagog vs. žák – příprava aktivit pro ostatní spolužáky

 

BŘEZEN

„Zvířátka a jejich domov“

Pozorování jara a změn v přírodě spojené s jarními vycházkami

Návštěva útulku v Poříčí spojená se sbírkou pro zvířátka

Kontrola plánu „Co chci dokázat/změnit“

Naši mazlíčci - diskuze o zvířatech, mazlíčcích a jejich návštěva ve škole

Spaní ve družině – Noc s Andersenem

 

DUBEN

„Jaro je už tu - Velikonoce klepou na dveře“

Vycházky a hry venku

Velikonoční dílnička – pod taktovkou jarních dní a blížících se Velikonoc vyrábíme s maminkami

Dopravní výchova a bezpečnost na silnicích i mimo ně

Společné hry venku

 

KVĚTEN

„Procházka do vesmíru“

Vesmír – diskuze, výtvarná činnost

Přednáška o letectví – student vojenské školy oboru letectví

Vycházky po okolí

Vystoupení pro maminky

 

ČERVEN

„Vyhlížíme prázdniny“

Plánování prázdnin a s tím spojené zájmové činnosti

Poučení o bezpečnosti

Dokončení a vyhodnocení plánu „Co chci dokázat/změnit“

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.