foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Roční plán

ZÁŘÍ

 • Seznámení se s novým prostředím ŠD, poučení o bezpečnosti, seznámení se s novými spolužáky, adaptace
 • Seznámení s novým projektem, pravidly, řádem a systémem hodnocení
 • Hrnčíř – Bosorka – Projektový den

ŘÍJEN

 • Vycházky do přírody a pozorování změn v přírodě, výroba z přírodnin
 • Felčar – Lidské tělo, zdraví
 • Týden ekologie + sběr papíru
 • Příprava vánočního vystoupení

LISTOPAD

 • Příprava vánočního vystoupení, rozsvícení vánočního stromu
 • Příprava dne otevřených dveří – výroba, nácvik
 • Vázání adventních věnců
 • Sběr pečiva pro lesní zvěř

PROSINEC

 

 • Cukrář – výroba cukroví, vaření; Číšník – stolování
 • Sbírka pro zvířátka v útulku

LEDEN

 

 • Tříkrálová sbírka
 • Stavby ze sněhu – iglú
 • Pozorování zimní krajiny, vycházky
 • Mytologie
 • Dílničky pro předškoláky

                                                        ÚNOR

 

 • Bruslení, bobování
 • Televize školní družiny
 • Nácvik zpěvu a recitace + soutěže
 • Karneval
 • Dílničky pro předškoláky

BŘEZEN

 • Noc s Andersenem
 • Spisovatel, písař – zahraniční pohádky
 • Nácvik ke dni matek
 • Vycházky a pozorování jarní přírody
 • Velikonoční dílničky

DUBEN

 

 • Policista – Dopravní výchova
 • Výlet – Hostinné – pověst o obrech
 • Pletení pomlázek
 • Nácvik a výroba ke dni matek

KVĚTEN

 

 • Vystoupení pro maminky
 • Olympiáda
 • Družina má talent

ČERVEN

 • Den dětí
 • Den otců
 • Opékání + vystoupení a spaní ve škole
 • Závěr projektu
 • Poučení o bezpečnosti

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.