foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Plán akcí - 2018/2019

ZÁŘÍ

Adaptace nových dětí

Zahájení celoročního projektu ,,Otvírejme vrátka pro zvířátka"

Exkurze do ekologické zahrady v mateřské škole Žacléř, pracoviště Pohádka

Sběr plodů a suchého pečivo pro zimní příkrm zvěře

Logopedická depistáž

Kurz bruslení

 

ŘÍJEN

Vydlabávání a zdobení dýní

Představení - dravci

Kurz bruslení

Nácvik na akce: ,,Vítání občánků"; ,, Rozsvícení vánočního stromečku"; ,,Vánoční besídka"

 

LISTOPAD

Kurz bruslení

Vítání občánků

Rozsvícení vánočního stromečku

Nácvik na Vánoční besídku v MŠ

Dopis Ježíškovi

Tvoříme s Bosorkou

Den otevřených dveří v ZŠ

 

PROSINEC

Čert ve škole

Vánoční divadlo (ZŠ a MŠ)

Vánoční vystoupení – první adventní neděle (ZŠ a MŠ)

Vánoční nadílka u stromečku, vánoční pečení, zvyky (ZŠ a MŠ)

Zdobení perníčků

 

LEDEN

Kurz bruslení

Kouzelník Reno

Návštěva předškoláků v hodině ZŠ

 

ÚNOR

Karneval

Kurz bruslení

Beseda o ústní hygieně

Pohádkový týden

 

BŘEZEN

Návštěva knihovny (pouze předškolní děti); exkurze do útulku v Trutnově

Přípravy na Velikonoční svátky

Výtvarná dílna Bosorka

 

DUBEN

Lesní pedagogika - ČLA Trutnov

Zápis do 1. třídy v ZŠ

Nácvik besídky pro maminky

Plavecký kurz

Oslava Dne Země

Čarodějnický rej

 

KVĚTEN

Besídka pro maminky

Plavecký kurz

Zápis do mateřské školy

Školní výlet

 

ČERVEN

Den dětí - Havlovice

Plavecký kurz

Závěr celoročního projektu

Pasování předškoláků na školáky

Spaní v MŠ - pouze budoucí prvňáčci

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.